Brojač papirnog novca Talaris Evolution EV-8650

Široka paleta šalterskih brojača novčanica različitih porizvođača, od jednostavnih do brojača sa ugrađenim detektorima, definiraju se prema potrebama korisnika, a svojom jednostavnom upotrebom našli su široku primjenu u svim domenima poslovanja sa gotovim novcem.

Model: Talaris Evolution EV-8650,
Brzina: 2000 novč./min,
Obrada: KM, EURO, DOLAR, GBR
Vrijednosno brojanje novčanica (Value Count)

  • Download PDF File

Related Products