Brojač papirnog novca Scan Coin 1500

Široka paleta šalterskih brojača novčanica različitih porizvođača, od jednostavnih do brojača sa ugrađenim detektorima, definiraju se prema potrebama korisnika, a svojom jednostavnom upotrebom našli su široku primjenu u svim domenima poslovanja sa gotovim novcem.

Model: Scan Coin 1500,
Brzina: 1500 novč./min,
Obrada: KM, EURO, DOLAR,
Detekcija: UV, 3D, MG, MT, IR

  • Download PDF File

Related Products