Brojač kovanog novca Scan Coin 350/360

Najnovija SCAN COIN-ova serija brojača kovanica, SC 350/360, popunjavaju prazninu između između velikih brojača kovanica i malih kancelarijskih mašina za brojanje. Ovi brojači kovanica visokih performansi, kombinuju mnogostranost sa više naprednih karakteristika koje su ugrađene kao standard. Razlika između SC 350 i SC 360 je u tome što SC 350 uključuje ručni hoper, dok SC 360 ima veći, automatski hoper sa punjenjem.

Model: Scan Coin 350/360,
Brzina: 3000 Kov./min,
Podesivo po promjeru 15-34 mm,
Podesivo po debljini 0,8-3,4
Težina:19,5 kg

  • Download PDF File

Related Products