Brojač kovanog novca Coin100/120

Kompaktno kućište, jednostavan za rukovanje.

Brojač kovanica Coin 100 za jednu vrstu kovanica
Ulazni kapacitet: do 12.000 kovanica
Brzina brojanja: 2.500 kovanice / min
do 10 vrsta kovanica

Coin 100 profesionalni brojač kovanica, procesuira i broji unaprijed razvrstane kovanice. Dva operacijska tastera, dozvoljavaju vrlo jednostavno brojanje i rukovanje. Jednostavna ručka se koristi za prebacivanje između do 10 različitih vrsta kovanica.Sve kovanice sa prečnikom manje od 0,5 mm se automatski uklanjaju iz brojača.

Ovi brojači kovanica visokih performansi, kombinuju mnogostranost sa više naprednih karakteristika koje su ugrađene kao standard.

Related Products