Najbrzi brojac novca na svijetu!! Ovaj tip broji novac brze od aparata! Morate vidjeti njegove poteze!